Cross Country

Coach: Ellen Benefield

Asst. Coach:  Scott McGuire

DVMS Cross Country Team Store

Yard Sign Order Form

Cross-Country Website

2020 Cross Country Update:

Cross Country practice will begin August 5th. Pre register here

  • 6-8th Grade Girls 7:30 - 8:15 AM

  • 6-8th Grade Boys 8:30 - 9:15 AM

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Sun, Jul 26
Mon, Jul 27
Tue, Jul 28
Wed, Jul 29
Thu, Jul 30
Fri, Jul 31
Sat, Aug 1
Sun, Aug 2
Mon, Aug 3
Tue, Aug 4
Wed, Aug 5
Thu, Aug 6
Fri, Aug 7
Sat, Aug 8
Sun, Aug 9
Mon, Aug 10
Tue, Aug 11
Wed, Aug 12
Thu, Aug 13
Fri, Aug 14
Sat, Aug 15
Sun, Aug 16
Mon, Aug 17
Tue, Aug 18
Wed, Aug 19
Thu, Aug 20
Fri, Aug 21
Sat, Aug 22
Sun, Aug 23
Mon, Aug 24
Tue, Aug 25
Wed, Aug 26
Thu, Aug 27
Fri, Aug 28
Sat, Aug 29
Sun, Aug 30
Mon, Aug 31
Tue, Sep 1
Wed, Sep 2
Thu, Sep 3
Fri, Sep 4
Sat, Sep 5